Ragusa d.o.o. Hamag Bicro

Za provedbu projekta kupnje linije za proizvodnju svježe tjestenine tvrtki su od strane
HAMAG-BICRO-A dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Otvorenog javnog poziva za
Mjeru B1: Malo i srednje poduzetništvo i obrt, Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu.„PaSTa“ - Projekt ulaganja u proizvodno skladišni prostor i novu tehnologiju poduzeća Ragusa d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojOPIS PROJEKTA


Projektom PaSTa izgraditi će se novi proizvodno skladišni prostor poduzeća Ragusa d.o.o. u Čakovcu, Športska 6., uz postojeći proizvodni prostor, sa svrhom proširenja proizvodno-skladišnih kapaciteta poduzeća. Proizvodni kapaciteti će se povećati ulaganjem u novu tehnologiju kroz nabavu automatizirane linije za proizvodnju kratke tjestenine s pratećom opremom. Skladišni prostora će se opremiti opremom koja će omogućiti skladištenje robe na paletama kako bi se što bolje iskoristio prostor, dok će strojevi koji se planiraju nabaviti omogućiti bolju manipulaciju, prijevoz i utovar gotovih proizvoda. Ulaganje također obuhvaća opremanje prostora za Akademiju tjestenine koja će se koristiti za testiranje novih proizvoda i razvoj recepata za njihovu pripremu. U rad Akademije tjestenine će osim zaposlenika biti uključeni i drugi dionici kao što je turistički i obrazovni sektor. Realizacijom projekta stvoriti će se uvjeti za bolje promoviranje jela od tjestenine turističkom sektoru i u domaćinstvima.CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA


Navedenim ulaganjem će se doprinijeti jačanju konkurentnosti i održivosti poslovanja proizvođača tjestenine u Hrvatskoj.


Specifični ciljevi projekta:

  • Povećanje proizvodno skladišnih kapaciteta poduzeća Ragusa d.o.o.
  • Povećanje tehnološke opremljenosti uvođenjem nove proizvodne linije
  • Stvaranje uvjeta za proizvodnju i pripremu novih tjestenina i jela od tjestenine

Očekivani rezultati projekta:

  • Izgrađen proizvodni prostor i skladište gotovih proizvoda veličine 2760 m²;
  • Uvedena nova proizvodna tehnologije i opremljeno skladište gotovih proizvoda;
  • Opremljena Akademija tjestenine s kuhinjom i 2 nova proizvoda u ponudi.

Proizvodno skladišni kapaciteti će se nakon provedbe projekta povećati na 8065 m². Uvođenjem nove tehnologije kapaciteti proizvodnje kratke tjestenine će se povećati za 116%, dok će se ukupni proizvodni kapaciteti povećati za 56% u odnosu na 2014. godinu. Navedena ulaganja utjecati će na povećanje prihoda od prodaje za 43% i prihoda od izvoza za 23% godišnje u 2019. godini u odnosu na 2014. godinu. Istovremeno će provedba projekta utjecati na otvaranje 11 novih radnih mjesta.UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU


Vrijednost projekta: 30.147.443,54 kuna

Prihvatljivi troškovi: 23.278.757,18 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 8.189.100,01 kuna


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 07.09.2015 do 07.03.2017.


UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:

18 mjeseci


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Nikola Raguž,

email: [email protected]


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779